ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
μητρώα
   
 
 
  • Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιουργικό τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο για τους νομούς της Θράκης και της Μακεδονίας (Τμήμα Ι)
  • Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιουργικό τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο για τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων (Τμήμα ΙΙΙ)
 
   
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr